"Many succeed momentarily by what they know; some succeed temporarily by what they do; but few succeed permanently by what they are."

- Jim Dornan

torsdag 27 maj 2010

Gamla människor

Det kan vara riktigt jobbigt eller en stor välsignelse att lyssna till gamla människor. Ålderdomen är naturligtvis tänkt av Gud som en tillgång. Den är nog tänkt att vara synonym med mognad, tålamod, vishet, självinsikt och - ja godhet och gudfruktighet, helt enkelt. Men så är ju bara fallet med de människor som aktivt har valt att låta Gud och livet forma dem till människor som är fyllda av kärlek och eftertänksamhet.

När så inte är fallet är ålderdomen förmodligen det värsta. Den syntes ju förstärka redan befintliga drag, sådana som kanske maskeras bättre i ungdomen. Jag sitter ofta på ett bibliotek i närheten av där jag bor och jobbar och skriver. Bibliotek är ju liksom åldringarnas plats. Flera gånger får man ofrivilligt lyssna till dem. Nyligen hörde jag ett gammalt par som bara pikade varandra och klagade hela tiden. Vilken ondska! Vilket helvete! Att leva med en människa som är tänkt att vara den största välsignelsen i mitt liv - och så blir det tvärt om. Det får mig att rysa. Men vad som är än viktigare är att det får mig att tänka till med hur jag gör med mina dova och dåliga sidor idag. Ska jag låta dem växa i de mörka hörnen av mitt hjärta eller ska jag lyfta fram dem i ljuset för att bli förvandlad?

måndag 10 maj 2010

Rikt citat om predikan

"Every sermon must be biblical,theological,practical AND personal. To cut out any component is homiletical abortion." / Rick Warren

Biblisk Faran finns att det exegetiska arbetet har fått stryka på foten i förarbetet till predikan. Då blir det lätt att man med ”proof texts” och dylikt får texten att betyda det man vill. Alla har vi gjort detta någon gång. Alla behöver vi vända oss bort från att våldföra oss på texten på det sättet.

Teologisk Från theos och logos, alltså ord om Gud, tal om Gud helt enkelt. Predikan ska vara centrerad kring Gud, inte ta sin kretsa kring förkunnaren, dennes tankar, frågor och erfarenheter. Dessa får naturligtvis vara med, men förkunnelsens kärna är naturligtvis Gud. Bibeln måste läsas theocentriskt och predikas likadant.

Praktisk Tillämpning, tillämpning, tillämpning. Du har levererat en sanning från Gud. Vad behöver vi alla göra nu i ljuset av denna sanning?

Personlig Ordet måste få ta mänsklig gestalt. Det måste märkas att det här har berört och talat till mig som förkunnare, annars ter det sig abstrakt och ointressant.Homiletisk abort är det att ta väck någon av ingredienserna. Vi förkunnare måste alltid ställa oss frågan varför vi står på podiet. Vill vi imponera på människor eller influera dem med Sanningen

lördag 17 april 2010

Pladder i nattmössan

Märkligt att jag kan känna någon form av vag skuldkänsla när jag loggar in på min blogg för första gången på evigheter. Tramsigt, egentligen - det är ju inga enorma mängder läsare som går och väntar på att jag ska skriva något på Förkunnarbloggen. Namnet bidrar förmodligen också till skuldkänslorna. Lite pretentiöst, jag vet. Det gör att man liksom känner tyngden i att bolla nyttigheter för förkunnare här i cyberrymden. Ärovärt, jovisst. Men då känner jag att man borde vara mer nitisk än vad jag är. Kanske ska släppa det. Ja, jag gör ju det i och med att jag nu sitter och hamrar ner detta klockan kvart i tolv med ögonen i kors. Inget vettigt, bara pladder.

Har just förberett predikan inför morgondagen. Det blir två möten. Först i vår kyrka, Göteborgskyrkan där jag lär passa barnen så att Maria kan lyssna på förkunnelsen. Sedan ut och slänga i sig lite mat för att sedan predika på NxtChurch's "GROW". Det kommer handla om just "grow". Tillväxten i det kristna livet är organisk, inte mekanisk. Den kommer inifrån och ut, från ett hjärta fyllt av gudsordet. Det kommer jag tala om utifrån Jesu liknelse i Mark 4 om de fyra markplättarna.

Och nu - IN I DIMMAN! God natt.

onsdag 17 februari 2010

Källkritik

En konspirationsteori av världsvid signifikans som menar att ingen känner till detta utom gruppen som "upptäckt sanningen", faller naturligtvis på sin egen orimlighet.

Här kommer några tips för att bli bättre på kritisk granskning på nätet:

Vad har webbsidan för URL?

Se på toppdomänen (.org, .se, .com) osv...

Vem har gjort sidan?

Finns det några hänvisningar? Är upphovsmannen sakkunnig inom området?

Är materialet fakta eller reklam?

Hur ser webbsidan ut?

Är den strukturerad och överskådlig. Är språket vårdat och fritt från stavfel?

Finns det litteraturförteckning och referenser?

Framgår det vilka källor sidan grundar sig på? Beläggs påståenden med hänvisningar till aktuell och relevant litteratur?


Punkterna hämtade jag från: http://www.searchguide.se/bth/category/kallkritik/kallkritik-pa-internet/

Ett (inter)nät som snärjer

En god vän till mig fastnade framför sin dator och slukades av en konspirationsteori gällande Pentagon, världshärravälde, 11 september osv.... Terrordåden var en setup, Busch en marrionett och en grupp i Pentagon planerar att ta över världen. Medierna är manipulerade. Ingen känner till detta. Ingen, utom den grupp på nätet som presenterat teorin.

Vi lever i konspirationsteoriernas tidsålder. Jag hörde fick en bokrekommendation som handlar om en grupp som studerar sådana. De bestämmer sig för att skriva en helt vanlig inköpslista och lansera för omvärlden de mystiska djup som gömmer sig i denna. Det visar sig sedan att just den teori de lanserat, finns det en annan militant grupp som har kommit fram till och tror på fullt ut. De blir naturligtvis jagade då denna sökargrupp vill ha tag på inköpslistan. Låter roligt, har inte läst boken. Focoult Pendel ska den visst heta. Hur som helst....

Man kan inte komma runt att Internet har förändrat världen. Ingenting kommer bli detsamma som när man skickade dokument via post och snällt fick vänta på att de skulle komma fram. Eller när man gick till biblioteket för att göra efterforskning av något fenomen man stött på. Nu kan man sitta stilla och klicka sig fram till svaren på universums djupaste gåtor.

Det finns hejdlösa fördelar med Internet, men det kräver desto mer av gemene man. Den allmänna samhällsmedborgaren måste idag lära sig elementärt journalistiskt arbete. Det stavas källkritik.

lördag 30 januari 2010

Sexualdrift och synd

Att vi har begär är ju inte konstigt, alla är vi skapade med olika fysiska begär. Exempelvis sexdriften är ju i sig inte ond. Kyrkan har vissa perioder trott och lärt det, av rädsla för att folk skulle låta begäret styra. Detta är ju inte rätt väg. Sexualbegäret är ju något gott och gudagivet, förutsatt att det levs ut inom de ramar (inom ett äktenskap mellan en man och en kvinna) som Gud har satt upp. Problemet är att en sådan stark drift som sexualdriften lätt går från att vara god till att bli gud. Största religionen i världen i dag är måhända Kristendomen. Men dess största utmanare är inte främst Islam, utan Sex. Sex har blivit en religion. Och detta - det är avgudadyrkan.

För det är ju detta som är grejen med de olika legitima begär som vi har. De är givna av Gud, men de ÄR INTE Gud. Då blir det synd - avgudadyrkan. Detta är ett problem för många idag, även kristna. Hörde statistik (sorry att jag inte har källan tillgänglig nu) om att 40 % av amerikanska pastorer surfar på porr. Genomsnittsåldern för när ett barn första gången ser pornografi i USA är 11 år.

Hur gör vi när ett begär tar makten över oss. Ja, inte som kyrkan ibland har försökt - skuldbelägger och demonifierar begäret. Detta bygger ju exempelvis Buddhismen på. De ska döda begäret. När en munk får begär kan han försöka se alla kvinnor som sina systrar. Funkar inte det kan han meditera på ett kranium och påminna sig om att alla kvinnor ser ut så inuti. Sjukt, eller hur?

Nej, lösningen på att segra över ett begär är att ersätta det med ett starkare begär. Vi måste till korset, drabbas av den första kärleken till Jesus. Fyllas av hans Ande - den Helige Ande! Då börjar vi älska honom mer än allt och älska att leva heligt.

måndag 4 januari 2010

Syndens begär

Att vi har begär till syndiga saker är knappast en nyhet för någon. Lite mer främmande känns uttrycket att synden har begär till oss. Men så är det. I alla fall om man får tro det Bibeln säger om saken. Redan i det fjärde kapitlet ger den oss uppenbarelse om det. Det handlar om svartsjuka och mord. Det handlar om Kain.

Och HERREN sade till Kain: "Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den." 1 Mos 4:6-7

Denna lilla passus är helt klart en grundbult för att vi ska förstå livet som människa. Vi kan utan tvekan konstatera att här presenteras synden som en aktiv, personifierad maktfaktor i tillvaron. Detta intressanta perspektiv är, påstår jag, mycket negligerat i förkunnelsen av idag. När vi talar om synden (om vi ens gör det) är det mest perspektivet med ett juridiskt tillstånd som är cancellerat i och med Golgata, eller så talar vi om syndakatalogen med alla dess avarter av synder (i plural), där många av dessa "synder" ofta inte kan sägas vara annat än kulturellt avhängiga påbud. Temat som första Moseboken 4 ger oss plockas upp med besked av Paulus i Romarbrevet, kapitel 5-8. Vill du studera synd, läs de kapitlen. Där förekommer hamartia 48 ggr (av totalt 64 ggr i NT om jag inte missminner mig). De kapitlen bör med andra ord väga ganska tungt för hur vi ser på synd.

Och så till sist en fråga: Är alla synd lika inför Gud?